shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0809.975.041
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 februari 2009
Begindatum:23 februari 2009
Naam:WIM BERTELS BEHEER
Naam in het Nederlands, sinds 20 februari 2009
Adres van de zetel: Boskant 50 Stratenplan
2242 Zandhoven
Sinds 20 februari 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 februari 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Bertels ,  Wim  Sinds 20 februari 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 juni 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 maart 2009
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 30 maart 2016
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 15 mei 2012
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 15 mei 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 februari 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug