shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0810.473.996
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 maart 2009
Begindatum:17 maart 2009
Naam:NeWIN
Naam in het Frans, sinds 13 maart 2009
Afkorting: WIN
Naam in het Frans, sinds 13 maart 2009
Adres van de zetel: Parc Ind. des Hauts Sarts, 2e av 65
4040 Herstal
Sinds 31 mei 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 13 maart 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0780.553.654   Sinds 31 mei 2023
Bestuurder Vanderthommen ,  Florence  Sinds 31 mei 2023
Vaste vertegenwoordiger Vanden Camp ,  André  (0780.553.654)   Sinds 31 mei 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Naelten ,  Philippe  Sinds 1 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 13 maart 2009
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 8 april 2016
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 8 april 2016
Btw 2008  61.100  -  Draadgebonden telecommunicatie
Sinds 8 april 2016
Btw 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 8 april 2016
Btw 2008  61.900  -  Overige telecommunicatie
Sinds 8 april 2016
Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 8 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  63.120 -  Webportalen
Sinds 1 april 2009
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 4.560.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug