shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0812.575.334
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2003
Begindatum:1 oktober 2003
Naam:Vanfraechem, Lotte
Sinds 1 oktober 2003
Telefoonnummer:
+32 9 391 31 21 Sinds 1 oktober 2003(1)
Faxnummer:
+32 9 279 08 37 Sinds 1 oktober 2003(1)
E-mail:
lotte@lexlibris.beSinds 1 oktober 2003(1)
Webadres:
www.lexlibris.be Sinds 1 oktober 2003(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vanfraechem ,  Lotte  Sinds 1 oktober 2003
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 juli 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkend door de Orde van Vlaamse Balies (OVB)
Sinds 1 oktober 2003
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 januari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  69.101 -  Activiteiten van advocaten
Sinds 16 juli 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug