shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0812.730.336
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juni 2009
Begindatum:23 juni 2009
Naam:DRI3M
Naam in het Nederlands, sinds 3 juli 2020
Adres van de zetel: Ledebergstraat 67
9050 Gent
Sinds 11 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
etienne@dri3m.comSinds 21 januari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 juni 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Maeriën ,  Etienne  Sinds 22 juni 2009
Zaakvoerder (2) Pennings ,  Johanna  Sinds 22 juni 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 juli 2009
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 juli 2009
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 juli 2009
Btw 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 1 juli 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 april
 
 

Linken tussen entiteiten

0650.860.991 (CURAELABS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 juli 2020
0687.927.859 (GET OUTT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 juli 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug