shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0813.233.152
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juni 2009
Begindatum:23 juni 2009
Maatschappelijke Naam:Atillah, Nadia
Sinds 23 juni 2009
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Rue de Tourinne(LSS) 4   bus A
4250 Geer
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Atillah ,  Nadia  Sinds 23 juni 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juni 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 juni 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 23 juni 2009
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug