shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0813.376.573
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 1967
Begindatum:1 oktober 1967
Naam:Manette, Joseph
Sinds 1 oktober 1967
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Rue Jules Stiernet(OM) 75
4252 Geer
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Manette ,  Joseph  Sinds 1 oktober 1967
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven in de Federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
86.220 -  Praktijken van specialisten
Sinds 1 januari 2008
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug