shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0816.655.569
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 september 1977
Begindatum:1 september 1977
Naam:Billiet, Johan
Sinds 1 september 1977
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Billiet ,  Johan  Sinds 1 september 1977
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkend door de Orde van Vlaamse Balies (OVB)
Sinds 1 september 1977
 
 

Activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

69.101 -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 januari 2008
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 januari 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug