shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0818.023.071
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 augustus 2009
Begindatum:25 augustus 2009
Naam:Wauthelet, Samuel
Sinds 25 augustus 2009
Telefoonnummer:
0472/508512 Sinds 25 augustus 2009(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Wauthelet ,  Samuel  Sinds 25 augustus 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 augustus 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 25 augustus 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 25 augustus 2009
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 25 augustus 2009
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 augustus 2009
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 25 augustus 2009
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 25 augustus 2009
Btw 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 25 augustus 2009
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug