shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0819.911.405
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 oktober 2009
Begindatum:21 oktober 2009
Naam:A-M Motors
Naam in het Nederlands, sinds 16 november 2023
Commerciële Naam:FarraCars
Naam in het Nederlands, sinds 16 november 2023
Adres van de zetel: Brusselsesteenweg 205
9280 Lebbeke
Sinds 29 november 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Aznay ,  Aziz  Sinds 16 november 2023
Bestuurder Farratou ,  Abdou  Sinds 16 november 2023
Zaakvoerder (1) Aznay ,  Aziz  Sinds 16 oktober 2009
Zaakvoerder (1) Farratou ,  Abdou  Sinds 16 oktober 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 november 2009
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 18 november 2009
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 18 november 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 november 2009
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 februari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  45.111 -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 juli 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug