shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0819.912.393
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 oktober 2009
Begindatum:21 oktober 2009
Naam:SIXSTAR RACING
Naam in het Nederlands, sinds 6 oktober 2009
Adres van de zetel: Klein-Antwerpenstraat 34
9280 Lebbeke
Sinds 31 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@sixstarracing.comSinds 19 april 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 april 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vlaeminck ,  Tom  Sinds 19 april 2023
Zaakvoerder (1) Vlaeminck ,  Tom  Sinds 6 oktober 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2010
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  45.402  -  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 23 januari 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug