shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0822.495.563
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 januari 2010
Begindatum:18 januari 2010
Naam:Sterkstokers
Naam in het Nederlands, sinds 25 november 2020
Adres van de zetel: Theo Coertjenslaan 10
2960 Brecht
Sinds 25 november 2020
Telefoonnummer:
0476083383 Sinds 18 januari 2010(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
thomas@basicbakery.beSinds 18 januari 2010(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cuyvers ,  Thomas  Sinds 1 januari 2021
Bestuurder Van Looveren ,  Karin  Sinds 1 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 februari 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 2 oktober 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  11.010  -  Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
Sinds 3 december 2020
Btw 2008  10.890  -  Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 1 februari 2010
Btw 2008  46.349  -  Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Sinds 18 januari 2018
Btw 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 3 december 2020
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 18 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  11.010 -  Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
Sinds 1 april 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug