shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0823.506.145
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2010
Begindatum:26 februari 2010
Naam:Bright Advocaten
Naam in het Nederlands, sinds 26 februari 2010
Adres van de zetel: Kwadestraat 157 Stratenplan  bus 20
8800 Roeselare
Extra adresinfo: Accent Business Park
Sinds 2 juli 2013
Telefoonnummer:
+32 (0)51 202876 Sinds 2 juli 2013(1)
Faxnummer:
+32 (0)51 212876 Sinds 2 juli 2013(1)
E-mail:
info@bright.legalSinds 2 juli 2013(1)
Webadres:
www.bright.legal Sinds 2 juli 2013(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0544.711.418   Sinds 24 april 2014
Bestuurder 0692.850.412   Sinds 28 juni 2019
Vaste vertegenwoordiger Clarysse ,  Dirk  (0544.711.418)   Sinds 24 april 2014
Vaste vertegenwoordiger Seyns ,  Steven  (0692.850.412)   Sinds 28 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 april 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 25 mei 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door de Orde van Vlaamse Balies (OVB)
Sinds 26 februari 2010
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 25 mei 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  69.101 -  Activiteiten van advocaten
Sinds 16 april 2010
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 19.200 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug