shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0824.140.308
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 maart 2010
Begindatum:4 maart 2010
Naam:IT THYS
Naam in het Nederlands, sinds 31 maart 2012
Adres van de zetel: Alida Peetersplein 15
2830 Willebroek
Sinds 29 april 2021
Telefoonnummer:
0499981516 Sinds 31 maart 2012(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
michael.thys@IT-Thys.beSinds 1 januari 2020
Webadres:
www.IT-Thys.be Sinds 1 januari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 4 maart 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Thys ,  Michael  Sinds 4 maart 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 april 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 mei 2010
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 mei 2010
Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 1 mei 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug