shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0826.131.083
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 mei 2010
Begindatum:26 mei 2010
Naam:Beverly Food and Beverage
Naam in het Nederlands, sinds 21 mei 2010
Adres van de zetel: Lierselei 177
2390 Malle
Sinds 27 maart 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 maart 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 1007.654.410   Sinds 27 maart 2024
Vaste vertegenwoordiger Bevers ,  Jurgen  (1007.654.410)   Sinds 27 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 17 juni 2010
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 juni 2010
Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 juni 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.210 -  Catering
Sinds 1 juli 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 mei 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug