shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0826.131.083
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 mei 2010
Begindatum:26 mei 2010
Naam:Beverly Food and Beverage
Naam in het Nederlands, sinds 21 mei 2010
Adres van de zetel: Lierselei 175
2390 Malle
Sinds 21 mei 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 mei 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Bevers ,  Jurgen  (0828.437.507)   Sinds 25 oktober 2018
Zaakvoerder (2)0828.437.507   Sinds 25 oktober 2018
Zaakvoerder (2) Bevers ,  Franciscus  Sinds 21 mei 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 7 juni 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 juni 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 17 juni 2010
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 juni 2010
Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 juni 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  56.210 -  Catering
Sinds 1 juli 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 mei 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug