shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0828.385.542
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 augustus 2010
Begindatum:10 augustus 2010
Naam:IMCYSE
Naam in het Frans, sinds 10 augustus 2010
Adres van de zetel: Avenue Pré-Aily 14
4031 Liège
Sinds 6 april 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 10 augustus 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 10 augustus 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  72.110  -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 10 augustus 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  72.110 -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 10 augustus 2010
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.559.577,96 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug