shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0828.754.934
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 augustus 2010
Begindatum:26 augustus 2010
Naam:GABYLEX
Naam in het Frans, sinds 12 augustus 2010
Adres van de zetel: Processiestraat 49   bus 1
1070 Anderlecht
Sinds 18 oktober 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 augustus 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Ples ,  Gavrila  Sinds 12 augustus 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2014
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 april 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 15 april 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 april 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 15 april 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 november 2010
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 november 2010
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 november 2010
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 november 2010
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 november 2010
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 november 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug