shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0830.416.109
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 2010
Begindatum:15 oktober 2010
Naam:COECK NILS
Naam in het Nederlands, sinds 15 oktober 2010
Adres van de zetel: della Faillestraat 80 Stratenplan
2930 Brasschaat
Sinds 14 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 15 oktober 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Coeck ,  Nils  Sinds 15 oktober 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 december 2010
 
Ruwbouw
Sinds 7 december 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 15 oktober 2010
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 15 oktober 2010
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 15 oktober 2010
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 15 oktober 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 oktober 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2012
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug