shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0831.967.119
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 2010
Begindatum:16 december 2010
Naam:FIVE VISION
Naam in het Frans, sinds 30 augustus 2013
Adres van de zetel: Rue de Verviers 67
4841 Welkenraedt
Sinds 13 juni 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 december 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Moreau ,  Michaël  Sinds 1 juli 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 oktober 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 27 januari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 oktober 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 oktober 2013
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 15 februari 2011
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 15 februari 2011
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 15 februari 2011
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 oktober 2013
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 15 februari 2011
Btw 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 15 februari 2011
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 februari 2011
Btw 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 15 februari 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  68.311 -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 27 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 december 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug