shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0832.152.409
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 2010
Begindatum:23 december 2010
Naam:POLLET WATER GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 31 maart 2015
Adres van de zetel: Brouwerijstraat 14 Stratenplan
8680 Koekelare
Sinds 9 december 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 maart 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  36.000  -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 1 juli 2013
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 juli 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.699 -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 1 april 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 64.936.900,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

0426.629.061 (Pollet Water Group)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2015
0877.776.358 (AQUAMARKET INTERNATIONAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 december 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug