shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0832.557.928
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 januari 2011
Begindatum:7 januari 2011
Naam:MG CREATION
Naam in het Frans, sinds 7 januari 2011
Adres van de zetel: Rue du Stampia 47 Stratenplan
1390 Grez-Doiceau
Sinds 7 januari 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 januari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Meert ,  Géraldine  Sinds 7 januari 2011
Zaakvoerder (2) Turine ,  Lionel  Sinds 1 april 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Brood- en banketbakker
Sinds 26 januari 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 januari 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 8 september 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 24 januari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 26 januari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 24 januari 2011
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 24 januari 2011
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 24 januari 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 8 september 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 januari 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2012
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug