shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0834.497.037
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2011
Begindatum:1 april 2011
Naam:Limanne, Michel
Sinds 1 april 2011
Telefoonnummer:
+32475841369 Sinds 8 december 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@manewelec.comSinds 8 december 2020
Webadres:
www.manewelec.com Sinds 8 december 2020
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Limanne ,  Michel  Sinds 1 april 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 april 2011
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug