shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0835.298.276
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 april 2011
Begindatum:4 april 2011
Naam:Bart Van Daele
Naam in het Nederlands, sinds 4 april 2011
Adres van de zetel: Brielstraat 14 Stratenplan
9990 Maldegem
Sinds 1 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 4 april 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Van Daele ,  Bart  Sinds 4 april 2011
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 april 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 26 april 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 26 april 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 april 2011
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 mei 2011
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 mei 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug