shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0835.383.794
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 april 2011
Begindatum:11 april 2011
Naam:AQUEA
Naam in het Frans, sinds 8 april 2011
Adres van de zetel: Avenue Reine Astrid 101/c Stratenplan
4831 Limbourg
Sinds 1 juli 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 april 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Grogna ,  Bernard  (0475.281.390)   Sinds 8 april 2011
Zaakvoerder (2)0475.281.390   Sinds 8 april 2011
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2011
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juni 2011
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juni 2011
BTW 2008  47.599  -  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 juni 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 april 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug