shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0837.183.046
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 juni 2011
Begindatum:22 juni 2011
Naam:I-LOGICS
Naam in het Frans, sinds 21 juni 2011
Adres van de zetel: Amerikaanse straat 61-65 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 21 juni 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 juni 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Casier ,  Andreï  Sinds 1 november 2017
Zaakvoerder (2) Redant ,  Amaury  Sinds 21 juni 2011
Zaakvoerder (2) Vanhamme ,  Michaël  Sinds 1 juli 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 december 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 18 juli 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 november 2019
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 november 2011
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 november 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 18 juli 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 1 juli
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug