shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0837.183.046
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 juni 2011
Begindatum:22 juni 2011
Maatschappelijke Naam:I-LOGICS
Benaming in het Frans, sinds 21 juni 2011
Adres van de maatschappelijke zetel: Amerikaanse straat 61-65 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 21 juni 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 21 juni 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Casier ,  Andreï  Sinds 1 november 2017
Zaakvoerder Redant ,  Amaury  Sinds 21 juni 2011
Zaakvoerder Vanhamme ,  Michaël  Sinds 1 juli 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 december 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 18 juli 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 november 2011
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 november 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 18 juli 2011
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 1 juli
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug