shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0837.183.046
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 juni 2011
Begindatum:22 juni 2011
Naam:I-LOGICS
Naam in het Frans, sinds 21 juni 2011
Adres van de zetel: Amerikaanse straat 61-65 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 21 juni 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 21 juni 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Casier ,  Andreï  Sinds 1 november 2017
Zaakvoerder Redant ,  Amaury  Sinds 21 juni 2011
Zaakvoerder Vanhamme ,  Michaël  Sinds 1 juli 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 december 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 18 juli 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 november 2011
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 november 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 18 juli 2011
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 1 juli
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug