shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0837.297.070
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juni 2011
Begindatum:27 juni 2011
Naam:InSites Compages
Naam in het Nederlands, sinds 27 juni 2011
Adres van de zetel: Evergemsesteenweg 195 Stratenplan
9032 Gent
Sinds 27 juni 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 juni 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 april 2014
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 april 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  73.110 -  Reclamebureaus
Sinds 1 juli 2015
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 11.942.028 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug