shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0837.969.142
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juli 2011
Begindatum:19 juli 2011
Naam:Callebaut & Van Thienen Advocaten
Naam in het Nederlands, sinds 15 juli 2011
Adres van de zetel: Keppestraat 119 Stratenplan
9320 Aalst
Extra adresinfo: 1° verdiep
Sinds 1 juli 2012
Telefoonnummer:
053 21 21 63 Sinds 1 juli 2012(1)
Faxnummer:
053 70 50 22 Sinds 1 juli 2012(1)
E-mail:
kc@cvt-advocaten.beSinds 1 juli 2012(1)
Webadres:
www.cvt-advocaten.be Sinds 1 juli 2012(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 15 juli 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 april 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 januari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  69.101 -  Activiteiten van advocaten
Sinds 9 april 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug