shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0838.023.085
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juli 2011
Begindatum:20 juli 2011
Naam:TheValueChain
Naam in het Nederlands, sinds 20 juli 2011
Adres van de zetel: Satenrozen 10
2550 Kontich
Sinds 31 maart 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 juli 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 augustus 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 november 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 augustus 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 augustus 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 2 november 2011
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.743.600,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0472.034.761 (TETRADE CONSULTING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 maart 2019
0840.313.275 (TheValueChain Sourcing)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 maart 2019
0695.517.417 (TheValueChain Solutions)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 januari 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug