shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0838.312.404
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 augustus 2011
Begindatum:3 augustus 2011
Naam:La Page Blanche-The Blank Page
Naam in het Frans, sinds 22 mei 2015
Afkorting: LPB
Naam in het Frans, sinds 25 juni 2011
Adres van de zetel: François Couteauxstraat 8 Stratenplan
1090 Jette
Sinds 10 juni 2020
Telefoonnummer:
+32486874141 Sinds 1 juli 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@theblankpage.beSinds 10 juni 2020
Webadres:
www.theblankpage.be Sinds 1 juli 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 25 juni 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Fortemps ,  Marie-Thérèse  Sinds 1 juli 2015
Bestuurder Israel ,  Patrick  Sinds 1 juli 2015
Persoon belast met dagelijks bestuur Coomans de Brachène ,  Frédérique  Sinds 1 juli 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 13 juli 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 1 januari 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  90.032 -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 13 juli 2020
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug