shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0839.279.632
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 september 2011
Begindatum:5 september 2011
Naam:Hooghe, Edmée
Sinds 5 september 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Hooghe ,  Edmée  Sinds 5 september 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 9 september 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 17 april 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.240  -  Teelt van pit- en steenvruchten
Sinds 9 september 2011
Btw 2008  01.250  -  Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
Sinds 9 september 2011
Btw 2008  47.210  -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 9 september 2011
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug