shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0839.940.618
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 oktober 2011
Begindatum:5 oktober 2011
Naam:Charly's Projects
Naam in het Frans, sinds 5 oktober 2011
Adres van de zetel: Rue Bois de Lahaut(BN) 9
5021 Namur
Sinds 5 oktober 2011
Telefoonnummer:
+32 2 318 16 32 Sinds 5 oktober 2011(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@ekkotik.beSinds 5 oktober 2011(1)
info@echarly.netSinds 5 oktober 2011(1)
Webadres:
www.echarly.net Sinds 5 oktober 2011(1)
www.ekkotik.be Sinds 5 oktober 2011(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cornil ,  Olivier  Sinds 5 september 2022
Zaakvoerder (2) Cornil ,  Olivier  Sinds 5 oktober 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 december 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 23 december 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 23 december 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 23 december 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 23 december 2011
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 23 december 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 23 december 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 december 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 5 oktober 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug