shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0841.914.864
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 december 2011
Begindatum:13 december 2011
Naam:CHEZ LIO
Naam in het Nederlands, sinds 13 december 2011
Adres van de zetel: Rue des Carmes 12
1300 Wavre
Sinds 13 december 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Focant ,  Lionel  Sinds 13 juni 2023
Zaakvoerder (1) Focant ,  Lionel  Sinds 13 december 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 9 januari 2012
 
Leurhandel
Sinds 22 oktober 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 22 augustus 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 9 januari 2012
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 22 oktober 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  10.720  -  Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  10.520  -  Vervaardiging van consumptie-ijs
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  47.242  -  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  10.820 -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 juni 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug