shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0845.548.604
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 april 2012
Begindatum:23 april 2012
Naam:IsoHemp
Naam in het Frans, sinds 23 april 2012
Adres van de zetel: Rue du Grand Champ, ZI, Nov. 18 Stratenplan
5380 Fernelmont
Sinds 13 februari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 13 februari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 april 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 8 april 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 23 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 april 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  22.230  -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 23 april 2012
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 23 april 2012
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 23 april 2012
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 23 april 2012
BTW 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 23 april 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  23.990 -  Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
Sinds 8 april 2013
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 2.587.150 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug