shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0846.806.139
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juni 2012
Begindatum:19 juni 2012
Naam:XPLODATA
Naam in het Nederlands, sinds 23 maart 2016
Adres van de zetel: Bosstraat 69 Stratenplan
3560 Lummen
Sinds 20 april 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0467.132.994   Sinds 19 juni 2012
Vaste vertegenwoordiger Deroost ,  Dirk  (0467.132.994)   Sinds 19 juni 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 juli 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 juli 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 juli 2012
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 juli 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 augustus 2012
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug