shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0846.963.913
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 2012
Begindatum:25 juni 2012
Naam:ACCENT GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 20 september 2018
Adres van de zetel: Beversesteenweg 576 Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 25 juni 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 november 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 november 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  70.100 -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 september 2014
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 836.208 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug