shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0848.180.272
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 augustus 2012
Begindatum:21 augustus 2012
Naam:JO.NA
Naam in het Nederlands, sinds 21 augustus 2012
Adres van de zetel: Halewijnstationstraat 43 Stratenplan
9031 Gent
Sinds 17 februari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Riebbels ,  Frederik  Sinds 21 augustus 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 september 2012
Btw 2008  63.990  -  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 1 september 2012
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 september 2012
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 september 2012
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 september 2012
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 september 2012
Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 1 maart 2022
Btw 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 1 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug