shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0848.423.465
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2012
Begindatum:1 oktober 2012
Naam:Bronfort, Valentin
Sinds 1 oktober 2012
Telefoonnummer:
087/27.02.04 Sinds 5 november 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@duplex38.comSinds 5 november 2013(1)
Webadres:
https://duplex38.com Sinds 5 november 2013(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Bronfort ,  Valentin  Sinds 1 oktober 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 september 2012
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 21 oktober 2015
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2012
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug