shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0848.423.465
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2012
Begindatum:1 oktober 2012
Maatschappelijke Naam:Bronfort, Valentin
Sinds 1 oktober 2012
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Place du Marché(SART) 73
4845 Jalhay
Telefoonnummer:
087/27.02.04 Sinds 5 november 2013
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@duplex38.comSinds 5 november 2013
Webadres:
https://duplex38.com Sinds 5 november 2013
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Bronfort ,  Valentin  Sinds 1 oktober 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 september 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 21 oktober 2015
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2012
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug