shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0848.732.578
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 september 2012
Begindatum:17 september 2012
Naam:VAN VLODORP NUTRITION
Naam in het Frans, sinds 17 september 2012
Adres van de zetel: Route du Ménobu 449 Stratenplan  bus B
4910 Theux
Sinds 17 september 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 september 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Vanvlodorp ,  Pierre  Sinds 17 september 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  86.909  -  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  72.190  -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 oktober 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 maart 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 september 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug