shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0859.744.058
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juli 2003
Begindatum:24 juli 2003
Naam:CERTERRA
Naam in het Nederlands, sinds 10 juli 2015
Adres van de zetel: Wezestraat 18 Stratenplan  bus A
8850 Ardooie
Sinds 24 maart 2011
Telefoonnummer:
0475353645 Sinds 24 maart 2011(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ignace.haspeslagh@telenet.beSinds 24 maart 2011(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 juli 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Haspeslagh ,  Ignace  Sinds 16 december 2010
Bestuurder Peene ,  Lieve  Sinds 24 maart 2011
Gedelegeerd bestuurder Haspeslagh ,  Ignace  Sinds 16 december 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 maart 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 december 2014
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 929.946 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 juli 2003
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2003
 
 
Linken tussen entiteiten
0434.787.751 (DIGROM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 17 juli 2003
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug