shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0861.522.425
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juni 2021
Begindatum:6 november 2003
Naam:ORITEX
Naam in het Frans, sinds 10 januari 2005
Adres van de zetel: Rue Trois Bourdons 31
4840 Welkenraedt
Sinds 20 februari 2012
Telefoonnummer:
087223945 Sinds 20 februari 2012(1)
Faxnummer:
087230173 Sinds 20 februari 2012(1)
E-mail:
info@oritex.beSinds 20 februari 2012(1)
Webadres:
www.oritex.be Sinds 20 februari 2012(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 3 november 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Orinel ,  Richard  Sinds 3 november 2003
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 november 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 februari 2004
Onderworpen aan btw
Sinds 3 november 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  18.120  -  Overige drukkerijen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.423  -  Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  13.300 -  Textielveredeling
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2003
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2004
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug