shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0861.616.653
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 mei 2021
Begindatum:24 juni 2003
Naam:fBit
Naam in het Nederlands, sinds 14 oktober 2005
Adres van de zetel: Rue de Hermée 255
4040 Herstal
Sinds 13 augustus 2019

Doorgehaald adres sinds 10 september 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 11 juni 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Zorlu ,  Abdulkerim  Sinds 13 augustus 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bodëus ,  Alain  Sinds 3 mei 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renaud ,  Jean  Sinds 3 mei 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 november 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug