shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0861.738.595
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 november 2003
Begindatum:20 november 2003
Naam:BIO.BE
Naam in het Frans, sinds 20 november 2003
Adres van de zetel: Avenue Georges Lemaitre 25 Stratenplan
6041 Charleroi
Sinds 16 juni 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 november 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 december 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2004
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 december 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  86.901  -  Activiteiten van medische laboratoria
Sinds 16 maart 2016
BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 20 februari 2008
BTW 2008  72.110  -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 16 maart 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  86.901 -  Activiteiten van medische laboratoria
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.591.250 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug