shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0864.454.892
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2004
Begindatum:1 april 2004
Naam:NOVO BELGIUM HOLDING
Naam in het Frans, sinds 1 april 2004
Adres van de zetel: Eugène Flageyplein 7 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 17 januari 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 april 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0441.727.112   Sinds 7 juni 2005
Bestuurder Janne ,  Dominique  Sinds 1 april 2004
Bestuurder Janne ,  Eamon  Sinds 14 december 2017
Gedelegeerd bestuurder Janne ,  Dominique  Sinds 1 april 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2004
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 december 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  59.111  -  Productie van bioscoopfilms
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 12 december 2013
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 52.447.527,97 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0475.902.388 (CDJ)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 april 2005
0440.856.189 (P.F.E. HOLDING BELGIQUE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 oktober 2005
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug