shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0865.360.853
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 mei 2004
Begindatum:18 mei 2004
Maatschappelijke Naam:Despiegelaere Projects
Benaming in het Nederlands, sinds 18 mei 2004
Adres van de maatschappelijke zetel: Boslaan 24 Stratenplan
8300 Knokke-Heist
Sinds 18 mei 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 mei 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder0451.225.687   Sinds 18 mei 2004
Bestuurder Dedeyne ,  Siska  Sinds 18 mei 2004
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon Dedeyne ,  Siska  (0451.225.687)   Sinds 18 juni 2015
Gedelegeerd bestuurder Dedeyne ,  Siska  Sinds 20 april 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 14 september 2018
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 14 september 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 3.758.000 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 oktober
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 februari 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 oktober 2007
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug