shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0865.944.140
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juni 2004
Begindatum:23 juni 2004
Naam:Radius Business Solutions (Belgium)
Naam in het Nederlands, sinds 27 mei 2022
Adres van de zetel: Oscar Delghuststraat 60 Stratenplan
9600 Ronse
Sinds 15 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 juni 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Everett ,  Lee  Sinds 20 juli 2018
Bestuurder Holmes ,  William  Sinds 22 juni 2004
Gedelegeerd bestuurder Holmes ,  William  Sinds 22 juni 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Kleinhandelaar in vaste brandstoffen
Sinds 22 juni 2004
 
Kleinhandelaar in vloeibare brandstoffen
Sinds 22 juni 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 juni 2004
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 oktober 2004
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.710  -  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.300  -  Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.921 -  Verstrekken van verbruikskrediet
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 862.000,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

0894.551.519 (Diesel Card Service)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 oktober 2018
0806.042.878 (FUEL CARD SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 augustus 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug