shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0866.808.529
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 augustus 2004
Begindatum:17 augustus 2004
Naam:VAN ZELE HOLDING
Naam in het Nederlands, sinds 17 augustus 2004
Adres van de zetel: Ipsvoordestraat 57 Stratenplan
1880 Kapelle-op-den-Bos
Sinds 1 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 augustus 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Zele ,  Eric  Sinds 17 augustus 2004
Bestuurder Verckens ,  Martina  Sinds 17 augustus 2004
Gedelegeerd bestuurder Van Zele ,  Eric  Sinds 28 mei 2010
Gedelegeerd bestuurder Verckens ,  Martina  Sinds 28 mei 2010
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2004
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.231 -  Groothandel in levend vee
Sinds 1 oktober 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug