shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0867.547.016
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 2004
Begindatum:28 september 2004
Naam:THAU
Naam in het Nederlands, sinds 28 september 2004
Adres van de zetel: Rijweg 169
3020 Herent
Sinds 28 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0540.856.261   Sinds 28 oktober 2020
Vaste vertegenwoordiger Peeters ,  Christian  (0540.856.261)   Sinds 13 april 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 januari 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 november 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 8 november 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 17 januari 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 24 februari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2004
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 februari 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 5 februari 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 24 februari 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 17 januari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 januari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 21 januari 2016
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 17 november 2016
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 17 januari 2017
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.300 -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug