shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0869.909.460
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 april 2001
Begindatum:2 april 2001
Naam:Federale Politie
Naam in het Nederlands, sinds 2 april 2001
Police fédérale
Naam in het Frans, sinds 2 april 2001
Föderale Polizei
Naam in het Duits, sinds 2 april 2001
Afkorting: FEDPOL
Naam in het Nederlands, sinds 2 april 2001
POLFED
Naam in het Frans, sinds 2 april 2001
FÖDPOL
Naam in het Duits, sinds 2 april 2001
Adres van de zetel: Kroonlaan 145   bus A
1050 Elsene
Sinds 5 september 2014
Telefoonnummer:
02 642 61 11 Sinds 5 september 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 2 april 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 141  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Snoeck ,  Eric  Sinds 15 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2008
Aanbestedende overheid
Sinds 2 april 2001
 
 

Toelatingen

BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  84.220  -  Defensie
Sinds 1 juli 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.241 -  Federale Politie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug