shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0869.988.149
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 2004
Begindatum:16 november 2004
Naam:VITRAUX D'ART DEBONGNIE
Naam in het Frans, sinds 22 oktober 2004
Adres van de zetel: Rue des Montagnes 2
1450 Chastre
Sinds 22 oktober 2004
Telefoonnummer:
010658680 Sinds 22 oktober 2004(1)
Faxnummer:
010650286 Sinds 22 oktober 2004(1)
E-mail:
vitraux@debongnie.beSinds 22 oktober 2004(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Debongnie ,  Bernard  Sinds 19 december 2023
Bestuurder Verhelst ,  Rita  Sinds 19 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van glaswerken
Sinds 21 maart 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 november 2004
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 2 februari 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 oktober 2004
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 5 juli 2016
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  23.110  -  Vervaardiging van vlakglas
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  23.120  -  Vormen en bewerken van vlakglas
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  23.130  -  Vervaardiging van holglas
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  23.120 -  Vormen en bewerken van vlakglas
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug