shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0874.463.314
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juni 2005
Begindatum:14 juni 2005
Naam:DESVA
Naam in het Nederlands, sinds 10 juni 2005
Adres van de zetel: Schuurveldlaan 21/001 Stratenplan
2610 Antwerpen
Sinds 14 juli 2016
Telefoonnummer:
035000087 Sinds 14 juli 2016(1)
032898157 Sinds 1 januari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@desva.beSinds 14 juli 2016(1)
christiaan@desva.beSinds 1 januari 2019
patrick@desva.beSinds 1 januari 2019
Webadres:
https://www.desva.be Sinds 14 juli 2016(1)
https://desva-bvba.be Sinds 1 januari 2019
http://www.desva-bv.be/ Sinds 7 juni 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 10 juni 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Claessens ,  Christiaan  Sinds 10 juni 2005
Zaakvoerder (3) Claessens ,  Patrick  Sinds 10 juni 2005
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 maart 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 24 maart 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 24 maart 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 maart 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 juni 2005
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2006
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug