shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0875.430.443
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 augustus 2005
Begindatum:4 augustus 2005
Naam:VGD Bedrijfsrevisoren
Naam in het Nederlands, sinds 28 juli 2005
Adres van de zetel: Neerhoflaan 2
1780 Wemmel
Sinds 14 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 10  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkend door het Instituut van de bedrijfsrevisoren (IBR)
Sinds 28 juli 2005
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.203  -  Bedrijfsrevisoren
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.203 -  Bedrijfsrevisoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0435.151.007 (De Deken, Scheffer, Van Reusel en Co - Bedrijfsrevisoren)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 december 2013
0444.441.231 (Boes en Co, bedrijfsrevisoren)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 februari 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug